”Et fedt arbejdsliv” handler om at gøre de sunde vaner til det nemme og oplagte valg – det må ikke blive til endnu en opgave i en allerede travl hverdag, men skal ses som en justering i medarbejdernes og virksomhedens arbejdsdag.

Det er svært at ændre vaner med et enkeltstående arrangement og nogle få samtaler. Derfor tilbyder vi sundhedsfremmende tiltag, der strækker sig over en længere periode. Vi ved, at forandring tager tid. Nye rutiner skal indarbejdes og forankres i nye sunde vaner – og det skal ske med involvering og accept af medarbejderne.

Det er ved at arbejde med og i teams af medarbejdere, at forandringerne kan skabes og fastholdes. Derfor arbejder vi som udgangspunkt teambaseret, suppleret med individuelle tilbud.

Flere solskinstimer på jeres arbejdsplads

På baggrund af et indledende møde og med afsæt i jeres arbejdskultur, skræddersyer vi sundhedsfremmende tiltag med aktiviteter og forløb i henhold til jeres ønsker og behov. Sammen med jer fastlægger vi succeskriterier for forløbet. Undervejs evaluerer vi aktiviteterne for at sikre, at jeres virksomhed og medarbejdere får et optimalt forløb.

Forløbet afsluttes med en handlingsplan, for hvordan I også fremover fastholder ”den sunde arbejdsplads og det fede arbejdsliv”.