Invester i dine medarbejdere!

Glade medarbejdere er gode kollegaer
Aktive medarbejdere har mere overskud
Gode rammer skaber effektivt samarbejde
Sunde medarbejdere holder længere

Sunde medarbejdere er en god investering

Sundhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø er vigtige elementer i et godt og langt arbejdsliv for både medarbejdere og virksomheden. Det er med til at sikre, at arbejdspladsen fortsat kan være konkurrence- og bæredygtig mange år frem.

Holdbart arbejdsliv for virksomhed og medarbejdere

Ligesom lagermedarbejderen benytter sikkerhedssko, skal jeres medarbejdere også vedligeholde og bevæge kroppen, når de er på arbejde. Det er svært at være effektiv med smerter eller bekymringer for sit helbred.

Sundhed, trivsel og arbejdsglæde på dagsordenen

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret syn, der kombinerer fysisk, mental og social sundhed. Vi sætter sundhed, trivsel og arbejdsglæde på dagsordenen på en anderledes måde.
Vores koncept

Et fedt arbejdsliv

Et sundt arbejdsliv kommer ikke af sig selv, det er noget, vi skal arbejde for at opnå.

Vi er med jer hele vejen.
Vi støtter, motiverer, inspirerer.
Vi gør intention til handling.

”Et fedt arbejdsliv” handler om at gøre de sunde vaner til det nemme og oplagte valg – det må ikke blive til endnu en opgave i en allerede travl hverdag, men skal ses som en justering i medarbejdernes og virksomhedens arbejdsdag.

Det er svært at ændre vaner med et enkeltstående arrangement og nogle få samtaler. Derfor tilbyder vi sundhedsfremmende tiltag, der strækker sig over en længere periode. Vi ved, at forandring tager tid. Nye rutiner skal indarbejdes og forankres i nye sunde vaner – og det skal ske med involvering og accept af medarbejderne.

Det er ved at arbejde med og i teams af medarbejdere, at forandringerne kan skabes og fastholdes. Derfor arbejder vi som udgangspunkt teambaseret, suppleret med individuelle tilbud.